Laag 17
[aioseo_breadcrumbs]

Franch & Free

Gastouders die meerdere kinderen opvangen, kunnen met dit werk de stap naar het zelfstandig ondernemerschap maken. De gastouder richt een eigen onderneming voor kleinschalige kinderopvang in: de Franch & Free formule.

In de dagelijkse opvang verandert er niets. De F&F gastouder voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als de reguliere gastouder. Deze regeling is vooral interessant voor gastouders die meerdere dagen per week meerdere kinderen in hun huis opvangen. Het minimum aantal uren voor een Franch & Free-gastouder is 1225 per jaar. Hierbij gaat het om 1000 opvanguren en 225 uren die besteed worden aan administratie/inkoop. Door het werken volgens deze franchise formule voldoet de gastouder aan de wettelijke voorwaarden om door de belastingdienst als zelfstandig ondernemer te worden aangemerkt.

De Franch & Free-gastouder werkt als zelfstandig ondernemer en kan gebruik maken van de belastingvoordelen die hiermee gepaard gaan. Een aantal van de administratieve en financiële zaken regelt de Franch & Free-gastouder zelf. In verband met de vergunning dient een Franch & Free-gastouder onder andere aangesloten te zijn bij een erkend gastouderbureau, zoals Kidko.

ZZP gastouder

Bent u al ondernemer (ZZP-gastouder) of niet?
Ook al wilt u ondernemer zijn, dan is het nog de vraag of u ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of u aan deze eisen voldoet. Pas wanneer u aan de eisen voldoet kunt u gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen.

Belastingvoordelen ZZP-ers:
Zelfstandigenaftrek: € 7.280 (minimaal 1.225 uren)
Startersaftrek (max. 3 jaren): € 2.123
MKB winstvrijstelling: 14% van de winst
Investeringsaftrek: 28%

Waar kijkt de belastingdienst naar bij de “ondernemers” beoordeling?

 1. Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
  Als u minimale winst maakt of structureel verlies leidt en is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 2. Hoe zelfstandig bent u als ondernemer?
  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
 3. Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
  U moet voldoende tijd besteden aan uw werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar.
 4. Beschikt u over voldoende financiële middelen?
  Als ondernemer moet u investeren in uw bedrijf. U moet voldoende middelen hebben om uw bedrijf te starten en een tijdje draaiende te houden.
 5. Wie zijn uw opdrachtgevers?
  U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt uw zelfstandigheid toe en uw afhankelijkheid af.
 6. Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een reclamebord of eigen briefpapier.
 7. Loopt u “ondernemersrisico”?
  Bestaat een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw diensten? Loopt u “ondernemersrisico”, dan bent u waarschijnlijk een onderneming.
 8. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van uw persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat/of u aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als u maar 1 of 2 klanten heeft maar u verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst u alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

Praktische tips om “ondernemerschap” te kunnen onderbouwen

 • Maak een eigen website
 • Zorg voor eigen visitekaartjes
 • Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt)
 • Maak een eigen pedagogisch beleidsplan
 • Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen
 • Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties
 • Investeer in uzelf en uw onderneming (opleiding/training)