Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is tegemoetkoming van de overheid voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De kosten van de opvang bestaan uit de bureaukosten van het gastouderbureau en de uurvergoeding van de gastouder. De toeslag wordt berekend op basis van het verzamelinkomen van de ouders en de kosten van de opvang. Voor de vergoeding geldt wel een maximum. Dit maximum (uurtarief) wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld.

Maximaal aantal kinderen

Per kind kunt u voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit geldt voor alle opvangsoorten samen. Dus als uw kind zowel naar een gastouder als een kinderdagverblijf gaat, geldt totaal het maximum van 230 uur.

Heeft u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Heeft u kinderen met evenveel opvanguren, dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere toeslag. 

Maak een proefberekening op onze website.

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

 • Het gastouderbureau moet geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (registratienummer Kidko: 181692363).
 • Je moet een schriftelijke overeenkomst met het gastouderbureau hebben. Hierin moeten bepaalde gegevens staan, zoals het uurtarief van de opvang en het aantal opvangen per maand.
 • Beide toeslagpartners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage.
 • Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
 • U of uw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

Lees meer over kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst Toeslagen. U kunt ook een proefberekening maken. 

Kinderopvangtoeslag 2024

Het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang is € 7,53.

Geen recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind naar de kinderopvang, maar heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen van de gemeente. Of u daarvoor in aanmerking komt wordt door uw gemeente bepaald. Dit kan per gemeente verschillen. Informeer naar de voorwaarden voor een financiële tegemoetkoming in de kinderopvangkosten bij uw gemeente.

Kinderopvangtoeslag: vraag het aan binnen 3 maanden na start opvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen.
Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Vraag uw kinderopvangtoeslag aan.

Wijzigt bijvoorbeeld in uw opvang:

 • het aantal opvanguren
 • het uurtarief
 • het aantal kinderen
 • het inkomen

Geef dit door aan de belastingdienst. Dit kan ook via de App Kinderopvangtoeslag. U kunt de Kinderopvangtoeslag App alleen gebruiken als u als toeslag ontvangt. Het aanvragen van de toeslag kan niet via de Kinderopvangtoeslag App.

Stopt u met werken of wordt u werkloos

U heeft dan nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Bereken uw toeslag