Laag 17

Veelgestelde vragen

Kidko heeft haar tarief bepaald op basis van de eisen die de overheid stelt aan een gastouderbureau. Deze zijn onder andere het besteden van 16 uur per jaar aan de gastouder en de kassiersfunctie (het incasseren bij de vraagouder en het uitbetalen aan de gastouder). Wij kunnen dit momenteel uitvoeren voor een bedrag van € 42,50 per maand en de nannyopvang voor €49,50 per maand. Onder andere door ons geavenceerde online urenadministratiesysteem (zeer gebruiksvriendelijk) kunnen wij zeer efficient facturen opmaken, versturen, incasseren bij de vraagouder en snel 100% uitbetalen aan de gastouder.

Hierdoor zijn wij in staat kinderopvang voor zowel de vraag- als gastouder betaalbaar te houden. U kunt zich ook de vraag stellen: Waarom betaal ik momenteel zo veel bij mijn huidige gastouderbureau.

Ja, u mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar. Als de kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn, inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn op het opvangadres, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd.

Ja, dit kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Omdat u gaat bijverdienen stijgt uw inkomen, waardoor u recht kunt hebben op minder huurtoeslag.

De uren die u kunt aangeven bij de belastingdienst via Toeslagen.nl zijn afhankelijk van de werkuren van de minst werkende ouder. U kunt maximaal 140% van het aantal werkuren van de winstwerkende ouder opgeven aan de belastingdienst/toeslagen. 

Hoe werkt dit in de praktijk. Bepaal het aantal uren per jaar dat u en uw eventuele toeslagpartner werkt. Kies hiervan het laagste aantal uren. Dit noemen we de werkuren. Voor het aantal uren per maand deelt u uitkomst door 12.

Uitgebreide uitleg staat op www.toeslagen.nl. Hier vindt u een rekenhulp waarmee u uw toetsingsinkomen kunt berekenen.

Samenvatting:

Heeft u aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan neemt u het verzamelinkomen over van uw laatste aanslag IB (rekening houdend met belangrijke wijzigingen in 2012, bijvoorbeeld salarisverhoging, bonus, lease-auto etc.). Anders neemt u 13 x uw maandinkomen (inclusief vakantietoeslag). Als u een dertiende maand krijgt uitbetaald, neemt u 14 x uw maandinkomen. Een eventuele bonus moet u hier ook nog bij optellen.

LET OP: uw toetsingsinkomen wordt door de belastingdienst gebruikt voor alle toeslagen.

Ja, dat is mogelijk, maar kan financiële consequenties voor u hebben. Wij adviseren u contact op te nemen met uw uitkerende instantie.

LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang. Iedere gastouder die voldoet aan de wettelijke eisen wordt met een uniek registratienummer in dit register opgenomen. Dit nummer kunt u opzoeken op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Zoek hier op categorie gastouder en dan op (meisjes)naam of postcode (van de oppaslocatie!!) of woonplaats (van de oppaslocatie!!).

Wanneer u tijdens uw zwangerschaps-/bevallingsverlof gebruik blijft maken van gastouderopvang op de dagen en uren die nu bij ons bekend zijn, blijft u recht houden op de kinderopvangtoeslag. Maakt u tijdens uw zwangerschaps-/bevallingsverlof geen gebruik van gastouderopvang, dan adviseren wij dit direct door te geven via administratie@gobkidko.nl en deze wijziging te melden bij de Belastingdienst Toeslagen.