GGD Inspectierapport 2024

Kidko heeft weer een mooi inspectierapport van de GGD ontvangen.

Wat houdt een inspectie(rapport) in?

Inspectierapport kinderopvang

De toezichthouder van de GGD (de inspecteur kinderopvang) stelt na het bezoek aan het Gastouderbureau (de inspectie) een rapport op: het inspectierapport. In het inspectierapport staan de bevindingen van de inspectie en een advies aan de gemeente om wel of niet te handhaven. De GGD inspecteur maakt gebruik van een modelrapport. De insectierapporten van alle kinderopvanglocaties zijn openbaar. U vindt ze op de website van de kinderopvangorganisatie en op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Het inspectierapport van de GGD

Het rapport wordt samengesteld aan de hand van de bevindingen tijdens het bezoek en eventuele aanvullende documenten die het gastouderbureau heeft aangeleverd op verzoek van de toezichthouder. Denk bijvoorbeeld aan het pedagogisch beleid of een overzicht van welke kinderen worden opgevangen door de gastouder.

Zienswijze houder

De houder van de kinderopvanglocatie ontvangt het conceptrapport gemiddeld binnen zes weken na de inspectie. Als er feitelijke onjuistheden in het rapport staan, kan de houder deze tijdens de hoor-wederhoor aangeven en stelt de toezichthouder die bij. Daarnaast heeft de houder de mogelijkheid om zelf een schriftelijke reactie op de inhoud van het rapport te geven. Dit wordt de ‘zienswijze houder’ genoemd en deze wordt als bijlage aan het rapport toegevoegd.

Handhaven of niet?

Hierna stelt de toezichthouder het rapport binnen drie weken definitief vast. Het definitieve inspectierapport wordt daarna tegelijkertijd naar de houder en de gemeente gestuurd. De gemeente besluit vervolgens op basis van de uitkomsten van het inspectiebezoek en het advies van de toezichthouder, of en hoe zij gaat handhaven. Meer over handhaving en sancties.

Rapporten openbaar

De GGD-inspectierapporten zijn openbaar en inzichtelijk via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De kinderopvangorganisatie is verplicht het rapport duidelijk op de eigen website te publiceren.

 

Zie ons inspectierapport: over kidko -> referenties -> documenten