Hogere Kinderopvangtoeslagen Voor Gezinnen Met Middeninkomens In 2025

Tot en met 6 mei is er een nieuwe internetconsulatie over de wijzigingen besluit kinderopvangtoeslag per 2025.

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar stapsgewijs omhoog, waarschijnlijk voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit voorstel gaat vandaag in internetconsultatie. Het maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over het inkomen.

 

Aanpassingen in kinderopvangtoeslag in 2025

Het Nederlandse kabinet heeft € 429 miljoen gereserveerd voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag in 2025. Dit bedrag maakt deel uit van een groter budget dat tot 2027 is gepland voor dit doel. Een ontwerpbesluit is voorgesteld om de toeslagpercentages, de maximum uurprijzen, en de inkomensgrenzen voor deze toeslag in 2025 aan te passen. Deze voorstellen zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen op basis van feedback uit de internetconsultatie die vandaag begint. Het definitieve besluit wordt uiterlijk in oktober verwacht, zodat de Dienst Toeslagen de tijd heeft om de aanpassingen in hun systemen te implementeren.

 

Uurprijzen en inkomens

Het ontwerpbesluit voor de kinderopvangtoeslag in 2025 omvat een indexering van de maximum-uurprijzen en toetsingsinkomens, afgestemd op de verwachte loon- en prijsontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag gelijke tred houdt met het gemiddelde prijspeil, waardoor kinderopvang toegankelijk en betaalbaar blijft voor werkende ouders. Specifiek zullen de maximum-uurprijzen met 4,83% stijgen en de toetsingsinkomens met 3,87%. Er wordt een kleine aanpassing van € 0,04 minder gemaakt in de indexering van de maximum-uurprijzen om meer budget vrij te maken voor de vangnetregeling Sociaal Medische Indicatie (SMI). Ook wordt voor gastouderopvang een extra verhoging van € 0,21 doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren. De nieuwe maximum-uurprijzen voor 2025 zijn vastgesteld op € 10,71 voor dagopvang, € 9,52 voor buitenschoolse opvang en € 8,10 voor gastouderopvang.

 

Aanmelden voor de internetconsulatie kan via deze site: https://www.internetconsultatie.nl/ontwerpbesluitkinderopvangtoeslag2025/b1

 

bron: rijksoverheid.nl