Intensiever toezicht gastouderopvang vastgelegd in Wet kinderopvang

Toezichtsnorm gastouderopvang geactualiseerd in de Wet kinderopvang

Met ingang van 1 januari 2023 is de toezichtnorm voor de gastouderopvang geactualiseerd in de Wet kinderopvang. Hiermee is de wettelijke taak van gemeenten om toezicht te houden op de kwaliteit van de gastouderopvang beter verankerd in de wet. Jaarlijks moet de GGD per gemeente ten minste 50% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang inspecteren. Daarbij moet elke geregistreerde voorziening voor gastouderopvang ten minste eens per drie jaar bezocht worden. Voorheen gold een minimale steekproef van 5%.

Voor deze intensivering in het toezicht ontvangen gemeenten vanaf 2022 al extra geld in het gemeentefonds. Het jaar 2022 was een ingroei-jaar en vanaf 2023 geldt de wettelijke verplichting om aan de nieuwe toezichtnorm te voldoen.

Voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang geldt een wettelijke inspectienorm van 100%. Met deze intensivering voor de gastouderopvang wil SZW dit meer gelijktrekken. Daarnaast neemt zo het zicht op naleving van de kwaliteitseisen van de gastouderopvang toe. De intensivering van het toezicht is één van de stappen in een breder traject om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren.