Verhoging op de kinderopvangtoeslag & maximum uurtarief

Goed nieuws!
Er is toch een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2024, wat een voordeel kan zijn voor zowel de gastouder als de ouder.
De maximumuurtarieven worden door de extra verhoging € 7,53.
Minister Van Gennip van SZW heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de extra verhoging van de kinderopvangtoeslag. Uit de brief blijkt dat het ministerie van SZW en de Dienst Toeslagen verwachten dat de toeslag extra verhoogd wordt. De voorbereiding voor de uitvoering zijn al in gang gezet. Dit is opvallend want de Eerste Kamer heeft de begroting waarin de verhoging geregeld is, nog niet goedgekeurd. Op 14 november behandelt De Eerste Kamer de begroting van SZW. De Eerste Kamer kan dit specifieke amendement (voorstel om een wet te veranderen) niet afkeuren. Zij kunnen alleen voor of tegen de hele SZW begroting stemmen.
Het ministerie bereidt nu een wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2024 voor, die naar verwachting geldt vanaf maart 2024. Vooruitlopend op dat besluit zal de Dienst Toeslagen het voorschot van de kinderopvangtoeslag al per december (waarin het voorschot voor januari 2024 wordt uitbetaald) verhogen.