Week tegen kindermishandeling

Elke week is natuurlijk de week tegen kindermishandeling. Maar het is belangrijk om daar deze week nog even extra goed bij stil te staan. Kindermishandeling komt helaas overal en nog steeds regelmatig voor… Soms is dit heel duidelijk maar vaak is het onzichtbaar.  Vorig jaar waren er ruim 62 000 meldingen van kindermishandeling terwijl er jaarlijks 100 000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling. Het is heel belangrijk dat deze meldingen gemaakt worden. Lees hieronder meer over hoe je signalen kan herkennen en wat je moet doen als je een vermoeden hebt. 

Het herkennen van signalen:

Hoe ziet het kind eruit?

Is het vaak ziek, wisselend gewicht, hoofdpijn en buikpijn, slecht verzorgd, blauwe plekken, wonden, littekens en draagt winterkleding in de zomer of andersom? Dit zouden signalen kunnen zijn.

Hoe gaat het kind om met anderen?

Wil veel aandacht of is juist bang om alleen te zijn, is bang voor bepaalde plekken of mensen, wil niet aangeraakt worden en vermijd oogcontact. Dit kunnen ook signalen zijn. 

Hoe gedraagt het kind zichzelf? 

Erg druk of juist overdreven rustig, is heel negatief, blijft vaak rondhangen, wordt snel boos en uit dit ook en wisselt veel van emoties, zijn signalen. 

 

Wat je moet doen als je een vermoeden hebt:

Gastouders hebben een zorgplicht voor alle kinderen die door hen opgevangen worden. Gastouders zijn verplicht om te starten met een meldcode zodra er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Het protocol van de meldcode bestaat uit 3 verschillende situaties. 

1. Meldcode: een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuis situatie

– Breng de situatie in kaart

– Raadpleeg en overleg met het gastouderbureau 

– Ga een gesprek aan met de ouder en als het kan met het kind

– Maak een besluit om een melding te doen bij Veilig Thuis en het inzetten van noodzakelijke hulp. 

 

2. Meldcode: een vermoeden van gewelds- of zedendelict door een gastouder

– Breng de signalen in kaart

– Doe direct een melding van vermoeden geweld- of zedendelict

– Treed in overleg met een vertrouwensinspecteur

– Doe aangifte

– Handel naar aanleiding van onderzoek van de politie

– Bied nazorg en evaluatie

 

3. Meldcode: een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

– Breng de signalen in kaart

– Meld het gedrag bij de gastouder of het gastouderbureau

– Beoordeel de ernst van het gedrag

– Neem maatregelen

– Maak een beslissing en handel

– Bied nazorg en evaluatie 

 

Wacht niet te lang, maak een melding!